Ciekawostki

Historia kalendarza
[źródło: Papierniczy Świat]

Już 22 tysiące lat temu nasi przodkowie starli się ustalić, w jakich czasach przyszło im żyć, kierując się m. In. Wschodami i zachodami Słońca i Księżyca. W ten sposób rok podzielono na 354 dni. Sposób ten udoskonalili znacznie egipscy astronomowie, wydłużając go o 11 dni. Nie był to przypadek, ale efekt obliczeń matematycznych, zgodnie z którymi obrót Ziemi wokół własnej osi trwa około 24 godzin. Aby kalendarz LUDZKI znajdował odzwierciedlenie w astronomicznym, zdecydowano się na 365- dniowy rok. Około roku 3000 p.n.e. podzielono go na 12 miesięcy, z których każdy złożony był z trzech liczących po 10 dni tygodni. Pozostałe w ten sposób 5 dni dodano po prostu zawsze na koniec roku, uznając je dodatkowo za FERALNE.

W jeszcze gorszej sytuacji byli starożytni Rzymianie, którzy na wzorzec obrali sobie tzw. Kalendarz naturalny, złożony z 10 miesięcy o nierównej liczbie dni. Dopiero 700r. p.n.e. wprowadzili oni liczący 12 miesięcy kalendarz księżycowy. Kolejna modyfikacja sposobu odliczania czasu była dziełem Juliusza Cezara, a dokładniej jego astronoma i astrologa Sosiegenesa. Ustalił on długość miesięcy na 30 i 31 dni. Wyjątek stanowił 28- dniowy luty, który co cztery lata, w tzw. Roku przestępnym, wydłużał się o 1 dzień. Kalendarz juliański miałby poważne szanse stać się obowiązującym po dzień dzisiejszy, gdyby nie fakt, że rok przestępny liczono aż do 9 r. p. n.e. , pomyłkowo nie co 4 ale co 3 lata w XVI wieku różnica pomiędzy kalendarzem juliańskim a słonecznym wynosiła już 10 dni. Sytuację tę postanowił zreformować papież Grzegorz XIII. Powołana prze niego specjalna komisja zajęła się opracowaniem nowego kalendarza, zwanym gregoriańskim. Dopasowała ona też obowiązujący system do pór roku, usuwając w 1582 r. dni od 5 do 14 października. Długość roku ustalona została na 365,2425 dnia, zachowano także zasadę czteroletniego odstępu pomiędzy latami przestępnymi. To właśnie według kalendarzowa gregoriańskiego mamy obecnie rok 1996. Jest to jednak pewnik jedynie dla połowy mieszkańców naszej planety. Pozostała jej część oblicza czas na mnóstwo innych sposobów.

Kłopoty z kalendarzem

Kalendarz gregoriański nie od razu został zaakceptowany przez wszystkie kraje. Zwolennicy Kościoła protestanckiego i prawosławnego jeszcze długo po reformie papieskie odliczali czas zgodnie ze starym - juliańskim. Anglicy dopiero w 1752 roku przyjęli propozycje Grzegorza XIII i wykreślili z kalendarza dni od 3 do 13 września. Jeszcze bardziej uparci okazali się Rosjanie, którzy nowy styl zdecydowali się przyjąć dopiero w 1917 roku. Nic dziwnego, że rocznica wybuchu Rewolucji Październikowej przypada obecnie 7 listopada. Poważne wątpliwości wzbudza również rok uznawany za początek naszej ery. Opat Dionisios Exiguus, któremu w 556 roku ustalenie dokładnej daty narodzin Jezusa, pomylił się najprawdopodobniej w swoich obliczeniach o około 4 lata.

Co kraj to kalendarz

Kalendarz chiński łączy lata w 60 - letnie cykle. Jego początek stanowi rok 2637 p.n.e. obecnie zatem mamy 78 cykl, który potrwa aż do 2044 r. Wprawdzie w roku 1929 wprowadzono w Chinach system gregoriański, wiele narodów azjatyckich przestrzega mimo tego jeszcze starochińskiego sposobu odliczania czasu. Kalendarz muzułmański datuje swój początek na rok 632 n.e., kiedy to Mahomet zbiegł z Mekki do Medyny. Jego podstawę stanowi 12 miesięcy księżycowych liczących n przemian 29 i 30 dni. Z tego też powodu każdy kolejny rok rozpoczyna się o 11 dni wcześniej niż poprzedni.

Lauch, czyli kalendarz hebrajski rozróżnia lata zwykłe-12- i przestępne- 13- miesięczne. Każdy miesiąc liczy 29 lub 30 dni, a za Początek Świata uważany jest 7 października 3761 r.p.n.e. W Etiopii obowiązuje udoskonalona przez Cezara wersja kalendarza staroegipskiego. Początek roku przypada tutaj w najpóźniejszych porach, a wydłużony czas jego trwania powoduje, iż każdy mieszkaniec tego kraju jest o około 7 lat młodszy od swego rówieśnika w innej części świata.

Hurtownia Papiernicza
PAPIRUS Tadeusz Modrzyński
ul. Ostrowska 112, 63-700 Krotoszyn
tel./fax 062 725 78 80
realizacja: Intelis Media 2008
odwiedzin: 0001013